קטע:רש"י על תהלים סג ה

"כן אברכך בחיי" - כמו אז כי אז מתרגמינן ובכן כלומר אז כשאבא לפניך אברכך כל ימי חיי

"בשמך אשא כפי" - להתפלל ולהלל