קטע:רש"י על תהלים סג א

"במדבר יהודה" - בורח מפני שאול