קטע:רש"י על תהלים סב יג

"ולך אדני חסד" - ומהו החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ולא מעשהו ממש אלא מקצתו כענין שנאמר (עזרא ט') כי אתה אלהינו חשכת למטה מעונינו כך נדרש באגדת תהילים ויש לפותרו עוד ולך ה' חסד כי יש בידך לשלם לאיש כמעשהו