קטע:רש"י על תהלים סב ה

"משאתו" - לפי שאתם יגורים מן בני אדם שמא ימלוך וישלם גמולכם יעצתם להדיח עליו הרעה

"בפיו" - של כל אחד ואחד מהם יברכו

"ובקרבם" - ובמחשבותם יקללו סלה