קטע:רש"י על תהלים סב ג

"לא אמוט רבה" - מטות גדולות ומדרש אגדה רבה גיהנם