קטע:רש"י על תהלים סא ג

"מקצה הארץ" - אף ע"פ שאני רחוק מאנשי שאני משלח על אויבי למלחמה

"אליך אקרא בעטף לבי" - עליהם ועל מה אני קורא לך שתנחני בצור שהוא רם וחזק ממני