פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים נ א

"אל אלהים ה'" - אקרא (אלהי האלהים ה' שמו)

"דבר ויקרא ארץ" - והוא הופיע מציון שהוא מכלל יופי