קטע:רש"י על תהלים נט ח

"חרבות בשפתותיהם" - ואומרים בלבם מי שומע