קטע:רש"י על תהלים נט ה

"בלי עון" - לא חטאתי להם

"ויכוננו" - מזומנים להרוג