קטע:רש"י על תהלים נח י

"בטרם יבינו סירותיכם אטד" - אשר בטרם ידעו קוצים רכים שלכם להיות אטדים קשים כלומר עד שלא יגדלו בני הרשעים

"כמו חי כמו חרון" - כלומר בגבורה ובחוזק ובחרון יסערם הקב"ה חי לשון גבורה