קטע:רש"י על תהלים נז ה

"נפשי בתוך לבאם" - אבנר ועמשא שהיו לבאים בתורה ואינם מוחים בשאול

"אשכבה לוהטים" - אשכבה בלוהטים אנפנבלוייאנ"ץ בלע"ז בין הזיפים שלוהטים אחר ל' הרע