קטע:רש"י על תהלים נו ז

"יגורו יצפונו" - המה אורבים ולנים במקום שהם מקוים שאני אלך שם ושומרים את עקבי טרצ"ש בלע"ז לרגלני ולהוליך רודפי שם כל זה היה מקובל על רשעי ישראל האורבי' לו ומאימתם ברח אצל אכיש

"יגורו" - ילינו

"יצפונו" - יארובו

"כאשר קוו נפשי" - כשהם יודעים ומקווים לי דרך זו ילך