קטע:רש"י על תהלים נו ו

"כל היום דברי יעצבו" - מעציבים אותי רודפי עד שכל דברי פי עצב וצעקה