קטע:רש"י על תהלים נו ב

"שאפני" - מצפים לבלעני גולושי"ר בלע"ז כמו שאפה רוח (ירמיהו ב')

"לחם" - לשון מלחמה