קטע:רש"י על תהלים נו א

"יונת אלם רחוקים" - על עצמו אמר שהיה רחוק מארץ ישראל אצל אכיש והיו אחיו של גלית מבקשים רשות מאכיש להרגו שנאמר הלא זה דוד מלך הארץ (שמואל א כ"ח) והוא היה ביניהם כיונה אלמת