קטע:רש"י על תהלים נה יח

"ערב ובוקר וצהרים" - ערבית ושחרית ומנחה ג' תפלות