קטע:רש"י על תהלים נה ג

"אריד בשיחי" - אתאונן בצערי כמו זכר עניי ומרודי (איכה ג') וירדתי על ההרים (שופטים י"א) ומנחם פתר ל' ממשלה כמו ורדו בדגת הים ושיחי לשון שיח למי שיח (משלי כ"ג) (סא"א)