פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים נב יא

"כי עשית" - כשתעשה לי זאת וכלפי הקב"ה אמר מקרא זה