קטע:רש"י על תהלים נב ג

"מה תתהלל" - ותתפאר ברעה שאתה עושה, אתה הגבור בתורה?

"חסד אל כל היום" - להציל את הנרדף על ידך. ד"א: חסד אל כל היום – אילו לא נתן לי אחימלך לחם, מדומה אתה שאמות ברעב? יש חסד בהקב"ה על ישראל כל היום, ואם לא נתן לי, יתנו לי אחרים.