קטע:רש"י על תהלים נא יח

"כי לא תחפוץ זבח" - שאין זבח חטאת בא על המזיד

"ואתנה" - שאם תחפוץ אתננו לך