קטע:רש"י על תהלים נא יז

"אדני שפתי תפתח" - מחול לי ויהי לי פתחון פה להגיד תהלתך