קטע:רש"י על תהלים נא יד

"השיבה לי ששון ישעך" - רוח הקודש שנסתלק מעלי

"נדיבה" - לשון נדיבות קצינות