קטע:רש"י על תהלים נא טז

"הצילני מדמים" - שלא אמות בחרב על עונשו של אוריה שהרגתי