קטע:רש"י על תהלים נא ט

"תחטאני באזוב" - כמו שמטהר המצורע וטמא מת