קטע:רש"י על תהלים מ י

"בשרתי צדק" - שירה על הים ושירה על הבאר, שירת דבורה.

"לא אכלא" - לא אמנע; לשון "ויכלא הגשם" (בראשית ח). לא תכלא רחמיך = לא תמנע.