פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים מט יג

"ביקר" - לשון יקר ותפארת (סא"א)

"נמשל" - לשון משל

"נדמו" - לשון דממה