פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים מט יב

"קרבם בתימו לעולם" - מחשבותם לבנות להם בתים שיתקיימו לעולם

"קראו בשמותם" - את בתיהם שהם בונים למען יהיה להם לזכרון ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך (בראשית ו') אנטיוכוס בנה אנטוכיא סליקוס בנה סליקיא