פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים מט טז

"אך אלהים יפדה נפשי" - אבל אני שהטיתי למשל אזני אלהים יפדה נפשי שלא אלך אל שאול כי יקחני בחיי ללכת בדרכיו