פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים מט ט

"ויקר" - (שיחיה לנצח ולא יראה השחת) ומנחם חברו לשון מניעה כמו אוקיר אנוש מפז (ישעיהו יג) והלכתי עמכם בחמת קרי (ויקרא כו) כלומר וימנע פדיון נפשם