קטע:רש"י על תהלים מח ה

"המלכים נועדו" - להלחם עליה במלחמת גוג ומגוג

"עברו יחדו" - למלחמה