קטע:רש"י על תהלים מח ב

"בעיר אלהינו" - לעתיד לבא כשיבנה את עירו יהיה בשבילה גדול ומהולל