קטע:רש"י על תהלים מז ב

"תקעו כף" - התערבו יחד זה עם זה להריע לאלהים בקול רנה