קטע:רש"י על תהלים מה יד

"כל כבודה בת מלך פנימה וגו'" - אותם שכל כבוד תלוי בהם והם כנסיות של מלך אשר נהגו עצמם בצניעות עתה בגדיהם חשובים ממשבצות זהב של כהנים גדולים משבצות קאטונ"ש בלע"ז