קטע:רש"י על תהלים מה יא

"שמעי בת וראי" - שמעי כנסת ישראל וראי דרך הטוב

"והטי אזנך" - לתורה

"ושכחי עמך" - מעבר הנהר שאת גדילה ביניהם

"ובית אביך" - ע"א שעבדו אבותיך בעבר הנהר