קטע:רש"י על תהלים מה ח

"משחך וגו' שמן ששון" - כל לשון גדולה נופל עליה ל' משיחת שמן כדת המלכים