פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים מה ד

"חגור חרבך על ירך" - להלחם מלחמתה של תורה והוא הודך והוא הדרך