קטע:רש"י על תהלים מד יא

"תשיבנו אחור" - לשון הוה הוא

"שסו למו" - בזזו נכסינו איש לו