קטע:רש"י על תהלים מא י

"הגדיל עלי עקב" - מארב כמו (יהושע ח') ואת עקבו מים לעיר