קטע:רש"י על תהלים מא ג

"ה' ישמרהו ויחייהו" - למי שמבקרו ומטיב לו