קטע:רש"י על תהלים מא ב

"אל דל" - חולה לבקרו כענין שנאמר (שמואל א י"ג) מדוע אתה ככה דל דאמנון

"ביום רעה" - זה גיהנם ובעולם הזה מה שכרו