קטע:רש"י על תהלים ל ט

"ואקרא אליך ואתחנן" - תמיד לאמר לפניך מה בצע בדמי וגו' ואתה שמעת קולי והפכת מספדי למחול לי