פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים ל ד

"מירדי בור" - כמו מירידתי לבור שלא ארד לגיהנם