קטע:רש"י על תהלים לח יט

"כי עוני אגיד" - לבי מגיד לי את עוני ולפיכך אני דואג וירא מחטאתי שלא יגרום לי צלע ומכאוב