קטע:רש"י על תהלים לז לא

"לא תמעד אשוריו" - לא יחליקו צעדיו