קטע:רש"י על תהלים לז יח

"יודע ה' ימי תמימים" - מכיר את מעשה ימיהם

"ונחלתם" - וקבול שכרם מאתו לעולם תהיה