קטע:רש"י על תהלים לז ט

"כי מרעים" - שאתה רואה עתה מצליחים הם יכרתון