קטע:רש"י על תהלים לז ד

"והתענג על ה'" - התענג בתפנוקים על משענתו של הקדוש ברוך הוא