קטע:רש"י על תהלים לה כא

"האח האח" - לשון שמחה מתהלל בתאות לבו מרוב שמחת' שרואים תאותם מתקיימת