קטע:רש"י על תהלים לד כג

"לא יאשמו" - לא יתחרטו לאמר אשמנו שחסינו בך ריפונטירונ"ט בלע"ז