קטע:רש"י על תהלים לד כא

"שומר" - הקב"ה כל עצמותיו